Epikharmos

M.Ö. 540-450 tarihleri arasında yaşayan Sokrates öncesi Yunan filozofu. Komedinin öncüsü olduğu söylenir.
Epikharmos Sözleri