Eşref Bin Muhammed

Hayatı ve yaşadığı dönem hakkında kaynaklarda kesin ve açıklayıcı bilgiler mevcut değildir. Ancak yazarın XIV. yüzyılın sonları ile XV. Yüzyılın başlarında yaşadığı söylenebilmektedir. Hazâ’inu’s-Sa‘âdât, Eşref bin Muhammed’in bilinen tek eseridir.
Eşref Bin Muhammed Sözleri