Fazıl Ahmet Aykaç

1 Ocak 1884 - 5 Aralık 1967 tarihleri arasında yaşayan Türk şair, öğretmen ve milletvekili. İstanbul'da doğdu. Gümüşhane Rüştiye'si ve Musul İdadisi'nden sonra İstanbul'da Fransız Lisesi'ni bitirdi. Bir süre Güzel danatlar Akademisi'nde öğrenim gördü. Daha sonra mektupla öğrenimini sürdürdüğü Fransız Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Arapça ve Farsça'yı, özel dersler alarak öğrendi. Başyazarlık yaptı. Uzun yıllar istanbul'daki bazı okullarda edebiyat ve felsefe dersleri okuttu. Elazığ milletvekili olarak (1927-1938) TBMM'de bulundu.
Fazıl Ahmet Aykaç Sözleri