Fitnat Hanım

18. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş önemli bir kadın divan şairidir. 1780 yılında öldüğü sanılmaktadır. Divan edebiyatında kendinden sonra gelen kadın divan şairleri arasında bir zirve olarak görülmüştir.
Fitnat Hanım Sözleri