Fuzûlî

1483 - 1556 yılları arasında yaşayan Azerbaycan Türkçesinde eser veren Türk divan şâiri.. Asıl adı Mehmed bin Süleyman'dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Türk şiirini önemli ölçüde etkilemiştir.
Fuzûlî Sözleri