Hacı Bayram-ı Veli

1352 - 1429 yılları arasında yaşayan Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî'nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid'ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur.
Hacı Bayram-ı Veli Sözleri