Hacı Bektaş-ı Velî

1209 - 1271 tarihleri arasında yaşayan Mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.
Hacı Bektaş-ı Velî Sözleri