Hallâc-ı Mansûr

858 - 919 tarihleri arasında yaşadığı sanılmaktadır. Tasavvuf tarihinin en çok anılan isimlerinden birisidir. Zındıklıkla suçlanması ve uzun süren bir soruşturma neticesinde Abbâsî Halifesi Muktedir Bi’llâh'ın emriyle idam edilmesiyle meşhur olan spiritüalist yazar ve mistik şâir.
Hallâc-ı Mansûr Sözleri