Hasan-ı Basri

642–728 yılları arasında yaşayan, Fars anne ve babadan doğan, meşhur olmuş Sünnî Müslüman vaiz, ilahiyatçı ve İslâm âlimi.
Hasan-ı Basri Sözleri