Hatem-i Esam

Horasan evliyasından olan evliya, Şakik-i Belhi’nin (rah.) talebesidir.
Hatem-i Esam Sözleri