Herodot

MÖ 484 - MÖ 425 yılları arasında yaşayan Antik Yunan tarihçi ve yazar.
Herodot Sözleri