Hersekli Arif Hikmet

1839 - 1903 yılları arasında yaşayan 19. yüzyıl şairi. Son dönem divan şairlerinden olan Hersekli Arif Hikmet, Encümen-i Şuara Topluluğu’nun doğuşunda önayak olmuş ve ev sahipliği yapmış bir şairdir.
Hersekli Arif Hikmet Sözleri