Horatius

MÖ 8 Aralık 65 - MÖ 27 Kasım 8 tarihleri arasında yaşayan Augustus döneminin en önemli Romalı şairiydi.
Horatius Sözleri