Hz. Ayşe

605 - 678 yılları arasında yaşayan, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in eşlerinden biri, halife Ebu Bekir'in kızı. Hz. Muhammed gibi Kureyş kabilesindendir.
Hz. Ayşe Sözleri