Hz. Davud

MÖ 1000 - MÖ 962 tarihleri arasında yaşayan peygamber, Kudüs kentinin kurucusu. Tanah ve Kur'an'da nebi (peygamber) olarak zikredilir.
Hz. Davud Sözleri