Hz. Ebu Bekir

573 - 634 tarihleri arasında yaşayan, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sahabesi ve kayınpederi.
Hz. Ebu Bekir Sözleri