Hz. Ebu'd Derdâ

Kur'ân, fıkıh ve hadis ilimlerinde önde gelen ashâbından biri. Asıl adı Uveymir'dir. Hazrec kabilesine mensuptur. Hicrî ikinci yılda Müslüman oldu.
Hz. Ebu'd Derdâ Sözleri