Hz. Esma

Hicretten yirmi yedi yıl önce 595 m. senede Mekke’de doğdu. Babası Hz. Ebû Bekir (r.a.)’dır. Annesi Cahiliye karanlığında kalan Kuteyle’dir. Babası vasıtasıyla İslâmla şereflenen Esmâ (r.a.) ilk 18 müslüman arasında zikredilmektedir.
Hz. Esma Sözleri