Hz. Lokman

Kur'an-ı Kerim'de ismi gecen büyük zatlardan olup öğütleri, ahlaki ve tibbi sozleri ile taninmistir. Hz. Davud (a.s.) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir. Peygamber mi veli mi oldugu hususunda ihtilaflar vardi.
Hz. Lokman Sözleri