Hz. Musa

Allah’ın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat’ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu’l-Azm Peygamberlerden biri. Hz. İbrahim’in (a.s) soyundan gelmektedir. Hz. Musa (a.s) Firavun döneminde yaşamıştır.
Hz. Musa Sözleri