I. Gıyaseddin Keyhüsrev

Türkiye Selçuklu Sultanı ve II. Kılıç Arslan'ın oğludur. İki değişik dönemde tahta çıkmıştır. 1192’de çıktığı Anadolu Selçuklu tahtını dört yıl sonra Süleyman Şah’a terk etmek zorunda kalmış; dokuz yıl maceralı bir hayat sürdükten sonra Süleyman Şah’ın ölümü üzerine geri dönüp tekrar tahtı ele geçirmiştir.
I. Gıyaseddin Keyhüsrev Sözleri