İbn Atâullah el-İskenderî

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Muhammed’dir. İbn-i Atâullah İskenderî, Tâcüddîn-i İskenderî adlarıyla meşhûr olmuştur. Mâlikî mezhebi âlimlerinin ve Şâzilî tarîkatının büyüklerindendir. 1309 yılında Mısır'da vefat etmiştir.
İbn Atâullah el-İskenderî Sözleri