İbn Hazm

994 - 1064 yılları arasında yaşayan Endülüslü-Arap felsefeci, tarihçi ve ilahiyatçı.
İbn Hazm Sözleri