İbn-i Haldun

27 Mayıs 1332 -19 Mart 1406 tarihleri arasında yaşayan, modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi.
İbn-i Haldun Sözleri