İbrahim en-Nehaî

668 - 715 yılları arasında yaşayan Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini.
İbrahim en-Nehaî Sözleri