İkrime

Asıl adı İkrime bin Abdullah el-Berberî olan doğum tarihi bilinmemekle birlikte 725 yılında Mekke'de vefat eden Tabiin dönemi hadis ve tefsir bilgini.
İkrime Sözleri