İlhami Bekir Tez

1906 Trablusgarp doğumlu Şair. İstanbul Muallim Mektebi'ni bitirdi. Ülkenin pek çok yerinde ilkokul öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik dışında Son Posta, Tan, Cumhuriyet ve Vatan gibi gazetelerin düzeltmenlik ve sayfa hazırlama servislerinde çalıştı. Yazdığı şiirler Resimli Ay, Meş'ale, Milli Mecmua, Serveti Fünun, Varlık, Yeni Adam ve Yeni Türk dergilerinde yayımlandı. 1984 tarihinde istanbul'da vefat etti..
İlhami Bekir Tez Sözleri