İmam Buharî

20 Temmuz 810 - 1 Eylül 870 tarihleri arasında yaşayan muhaddis. Yazdığı Sahih-i Buhârî diye bilinen eser, sonradan Ehl-i Sünnet için güvenilir hadis kaynaklarını teşkil eden ve Kütüb-i Sitte diye anılan serinin ilk kitabıdır.
İmam Buharî Sözleri