İmam Şa’rânî

1491 - 1566 yılları arasında yaşayan Şafii mezhebinin ünlü alimlerindendir. Mısır'da yetişmiş ve burada hizmet etmiştir.
İmam Şa’rânî Sözleri