İncili Çavuş

ürk mizah kültürünün önemli simalarından birisidir. Kimliği hakkında bilinenler sınırlıdır. 1. Ahmet döneminde 17.yy.da askeri çok güldürdüğü söylenen, bıyıklarına, sakallarına ve göğüs kıllarına inciler taktığı için bu ismi alan kişi.
İncili Çavuş Sözleri