İsmâil Hâmî Dânişmend

1899 - 1967 yılları arasında yaşayan Türk tarihçi ve Türk Dili araştırmacısı.
İsmâil Hâmî Dânişmend Sözleri