İsmet Solak

20 agustos 1943'de doğan askeri kökenli gazeteci. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra Kara Harp Okulu'na girdi. 20-21 mayis 1963'te Talat Aydemir'in önderliğinde yapılan başkaldırıya diğer harbiyelilerle birlikte katıldı. Bu nedenle Harp Okulu ile ilişkisi kesildi.
İsmet Solak Sözleri