James Howell

1594 - 1666 yılları arasında yaşayan 17. yüzyıl Anglo-Galler tarihçisi ve yazarı. Birçok bakımdan çağının öncüsüdür.
James Howell Sözleri