Kâtibî

17. yüzyılda yaşamış olan halk şairi. IV. Murat’ın Bağdat seferinde bulunduğu bilinir. Evliya Çelebi'ye göre koyun ticareti ile geçinmiştir. Divan edebiyatı nazım şekillerini ve aruzu da başarıyla kullanmıştır. Aşk konusunda tekniği kuvvetli, ahenkli, hisli, lirik koşma ve semaileriyle, kendi çağında ve sonrasında saz şairlerini etkilemiş usta aşık.
Kâtibî Sözleri