Keçecizade İzzet Molla

18. ve 19. yüzyılın dîvan şairlerinden olup divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerindendir. Asıl adı Mehmet Izzet olup, aslen Konyalı bir aileye mensuptur.
Keçecizade İzzet Molla Sözleri