Koca Mehmed Ragıp Paşa

1698 - 1763 yılları arasında yaşamış Osmanlı devlet adamı, diplomat, şair, kütüphaneci ve çevirmen. Ayrıca III. Osman ve III. Mustafa saltanatında 11 Ocak 1757 - 8 Nisan 1763 tarihleri arasında altı yıl iki ay yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır.
Koca Mehmed Ragıp Paşa Sözleri