Mâlik bin Enes

MS 711 - MS 795 yılları arasında yaşamış Mâliki mezhebinin kurucusu, müctehid ve muhaddis.
Mâlik bin Enes Sözleri