Marcus Fabius Quintilianus

MS 35 - MS 100 tarihleri arasında yaşamış Romalı hatip. Babasının hatiplik yaptığı Roma'da öğrenim gören Marcus Fabius Quintilianus Galba'yla birlikte İspanya'ya döndü.
Marcus Fabius Quintilianus Sözleri