Marcus Porcius Cato

MÖ 234 - MÖ 149 tarihleri arasında yaşamış Romalı devlet adamı, hukukçu ve hatip.
Marcus Porcius Cato Sözleri