Mehmed Feyzi Efendi

28 Mart 1912 - 4 Mart 1989 tarihleri arasında yaşamış din adamıdır. Kastamonu’nun ileri gelen âlimlerinden çeşitli dinî ilimler tahsil etmiştir.Hayrullah Efendi, Hüsrev Efendi ve Abdülhakîm Arvasî gibi zamanın büyük âlimlerinden dersler almıştır.
Mehmed Feyzi Efendi Sözleri