Mehmed Tahir Münif Paşa

1830 - 1910 yılları arasında yaşamış politikacı. 1854 te Elçilik İkinci Katibi olarak Berlin'e gitmiş, orada hukuk, felsefe, fizik okumuştur. II. Abdülhamid'in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire'den çeviriler yaptı.
Mehmed Tahir Münif Paşa Sözleri