Mehmed Zahid Kotku

1897 - 1980 yılları arasında yaşamış islam âlimi, yazar, din adamı, vaiz ve Nakşibendi şeyhi.
Mehmed Zahid Kotku Sözleri