Mehmet Nergisi

1592 - 1635 yılları arasında yaşamış divan edebiyatı şairi ve yazarı. Bosna'da doğan şair medrese eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Rumeli şehirlerinde müderrislik ve kadılık, IV. Murad'ın yanında da vakanüvislük yapmıştır.
Mehmet Nergisi Sözleri