Molla Fenari

1350 - 1431 yılları arasında yaşamış olan Şeyhülislam, din alimi, bilim adamı ve müderris, Osmanlı Devleti'nin ilk müftüsü/şeyhülislamıdır.
Molla Fenari Sözleri