Muhammed bin Hanefiyye

MS 633 - MS 700 yılları arasında yaşamış hadis alimi. Hz. Ali'nin oğullarından birisidir.
Muhammed bin Hanefiyye Sözleri