Muhammed el-Bakır

MS 677 - MS 743 yılları arasında yaşamış olan On İki İmâmlar'ın beşincisidir. Dördüncü imam ve Hüseyin'in oğlu olan Ali bin Hüseyin'in oğludur.
Muhammed el-Bakır Sözleri