Muhammed Pârisâ

1355 - 1419 yılları arasında yaşayan evliyânın büyüklerinden. Adı Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd 'dur . Lakabı Hâfız-ı Buhârî ve Pârisâ 'dır . Medrese tahsiline başlayıp, hadis ve fıkıh ilminde yetişerek, bu ilimlerde ihtisâs sâhibi oldu . Daha sonra, tasavvuf ilimlerine yönelip , Muhammed Behâeddîn-i Buhârî hazretlerine talebe oldu . Onun sohbetlerine devâm edip, himmet ve teveccühüne kavuştu . Böylece tasavvufta yüksek derecelere ulaştı . Zâhir ve bâtın ilimlerinde zamânının bir tânesi oldu .
Muhammed Pârisâ Sözleri