Muhyiddin İbnü'l-Arabî

7 Ağustos 1165 - 16 Kasım 1240 tarihleri arasında yaşamış tam adıyla Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî, ünlü İslam düşünürü, mutasavvıf, yazar ve şair. Şeyhü'l Ekber unvanı ile de bilinir.
Muhyiddin İbnü'l-Arabî Sözleri