Musa el-Kâzım

MS 6 Kasım 745, Medine, Suudi Arabistan'da doğdu. MS 799, Bağdat, Irak'ta öldü. Tam adı Musa el-Kâzım ibn İmâm Câʿfer es-Sâdık, 12 İmam'dan yedincisidir. Babası altıncı İmâm Câʿfer es-Sâdık, annesi ise Afrika kökenli eski bir köle ve öğrenci olan Hamide Hatun'dur.
Musa el-Kâzım Sözleri