Müslim bin Yesâr

Tabiînin büyük fakîhlerindendir. Çok ibâdet eden, dünyâya düşkün olmayan, kıldığı namazlardan büyük lezzet alan bir âlimdir.
Müslim bin Yesâr Sözleri